ANGOL - NÉMET NYELVOKTATÁS

Közösségi oldalak

Igeidők

A legfontosabb angol igeidők összefoglalása

1. Simple Present (Egyszerű jelen)

Használata: Ha olyan dolgokról beszélünk, írunk, amelyek általában mindig érvényesek. Pl. Bemutatkozás, mit szoktál csinálni szabadidődben, hétvégén, nyáron stb.

Gyanús szavak: (ezek olyan szavak, amelyek egy bizonyos igeidőre jellemzőek):

always, usually, often, sometimes, rarely (ritkán), never , once a week, twice a month, every week, every day, Mondays, in the evenings , kérdőszava: How often?

Képzése: (minden ideidőhöz 3 mondatot írok: kijelentő, kérdő, tagadó)

+ I work in a bank. Peter usually goes to bed very early. (E/3. személy –s betűt kap!!!!)

? Where do you work? When does Peter usually go to bed? (kérdés do segédigével!!!)

- I don’t work in a bank. Peter doesn’t go to bed early. (tagadás: don’t/doesn’t!!!)

2. Present Continuous (Folyamatos jelen)

Használata: Akkor használjuk, ha arról beszélünk, írunk, hogy éppen most vagy mostanában mit csinálunk. Vigyázz a neve megtévesztő, nem akkor használjuk, ha valamit folyamatosan csinálunk. Pl. Képleírásnál, konkrét szituációkban,

A folyamatos jelen egyik speciális jelentése, hogy vonatkozhat nagyon közeli, biztos jövő időre pl. megbeszélt programra, ami be van írva a noteszomba: I’m having a meeting at 10.

Gyanús szavak: now, nowadays (mostanában), these days (mostanában).

Vigyázz!! Míg a magyarban mindig ki kell tenni, hogy most, mert különben nem érzékeljük a különbséget, az angolban nem kell beletenni a mondatba, hogy now, mert az igeidő pontosan ezt fejezi ki.

Képzése:

+ I’m  writing about English Tenses. Peter is sleeping. (Ne csak az –inges alakot tedd ki, hanem a létige ragozott alakját is!!!)

? What are you doing? What is Peter doing?

- I’m not reading about Tenses. Peter isn’t working, he’s sleeping.

3. Simple Past (Egyszerű múlt)

Használata: Akkor használjuk, ha arról beszélünk, írunk, hogy mit csináltunk tegnap, a hétvégén, történetet mesélünk el. Nagyon jellemző erre az igeidőre, hogy a hangsúly az időhatározón van és ez gyakran szerepel is a mondatban.

Gyanús szavak: yesterday, last month, last year, last week, 3 weeks ago, last summer, in 2007, in January, kérdőszava: When?

Képzése:

+ I got up very early yesterday. Peter went to London last summer. (Múlt idős alakokat meg kell tanulni!!!)

? When did you get up? When did Peter go to London? (kérdés: did + jelen idejű ige!!! Kivéve: létige: was /were. Where were you  yesterday?))

- I didn’t get up early yesterday. Peter wasn’t at home last night. (tagadás: didn’t + jelen idejű ige. Kivéve: létige tagadása: wasn’t/weren’t)

4. Present Perfect (nincs magyar fordítása)

Használata: (A magyar nyelvtanulók rémálma a Present Perfect. Szerintem nincs ember, aki elsőre megérti, én kb. két évig nem értettem, hogy mire jó) Használatára több szabály is van.

  • A Present Perfect egy olyan igeidő, ami a jelent és a múltat köti össze valamilyen módon. Pl.
  • Még nem csináltál valamit, de még csinálhatod, mert előtted az egész élet. (Ha halott emberről beszélünk, akkor Present Perfect nem jöhet szóba)
  • Éppen most csináltál valamit és ennek hatása van a jelenre.
  • Már régebben elkezdtél valamit csinálni, és még most is csinálod.

Gyanús szavak: ever, never, already, yet, for, since, just, recently (nem rég) so far (eddig), today, this year, this week. .Kérdőszava: How long? (mióta?)

Vigyázz!!! Az is nagyon gyanús, ha egy egyébként magyarul múlt idejűnek tűnő mondatban nincs időhatározó!!! Emlékszel, hogy a Simple Past egyik fő kritériuma az volt, hogy legyen benne időhatározó. Ha nincs, akkor az nem Simple Past, hanem Present Perfect.

Pl. I have bought a new car. – Vettem egy új autót. Ez nem múlt idő, hanem Present Perfect, mert nincs benne időhatározó, nem az a lényeg, hogy mikor vettem, hanem hogy megvettem,vagis a cselekvés eredménye a lényeg. Ez a magyar nyelvtanulók tipikus hibája, amit szinte mindenki elkövet.

Képzése:

+ I’ve already done my home work. Peter has never been to England.

? Have you written the e-mail yet? How long have you known Peter?

- I haven’t done my homework yet. Peter hasn’t eaten anything today. (A today helyzete különleges, mert van egy elmúlt része és egy jövőbeni része. Ha azt mondod, hogy ma még nem ettél, de ma még ehetsz, mert a ma még nem ért véget. Ezért nem sima múlt, hanem Presn.Perf.)

5. Going to – Elhatározott jövő

Használata: Akkor használjuk, ha olyan cselekvésről beszélünk, írunk, amit már elhatároztunk, tehát nem a beszéd pillanatában jut az eszünkbe.

Gyanús szavak: minden olyan gyanús, ami arra utal, hogy ezt  a dolgot már korábban elhatároztuk.

Képzése:

+ I’m going to buy a car, I have already checked the advertisements. Peter is going to the cinema, he bought the tickets yesterday. (a going to szerkezettel nem lehet go igét használni, ezért ilyenkor lerövidítjük a szerkezetet. I’m going to go to the cinema. helyett I’m going to the cinema)

? What are you going to do at the weekend?

Vigyázz!! Ha megkérdezed valakitől, hogy mit csinál a hétvégén, akkor azt várod, hogy olyasmiről beszéljen, amit már eltervezett.

- I’m not going to learn this evening because I’m going to have a party. Úgyis jó, hogy I’m having a party.(mert megbeszélt, be van írva a noteszembe)