ANGOL - NÉMET NYELVOKTATÁS

Közösségi oldalak

Vonzatos igék

Vonzatos igék középfokú nyelvvizsgára (amit biztosan tudni kell...)

betreten +A = belép vhová

heiraten +A = férjhez megy vkihez

kennenlernen +A = megismerkedik vkivel

treffen +A = találkozik vkivel

sich anpassen +D = alkalmazkodik vkihez

sich anschließen +D = csatlakozik vkihez

ähnlich sein +D = hasonlít vkihez

begegnen +D = találkozik vkivel

dienen +D = szolgál vmire

drohen +D = fenyeget vkit

einfallen +D = eszébe jut vkinek vmi

folgen +D = követ vkit

gehören +D = valakié

gleichen + D = hasonlít vkihez

sich nähern + D = közeledik vmihez

passieren + D = történik vkivel

treu sein + D = hű vkihez

vertrauen +D = bízik vkiben

vorbeugen +D = megelőz vmit

sich erfreuen +G = örvend vminek

kosten +A +A = kerül vkinek vmibe

lehren +A +A = tanít vkinek vmit

sich (D) abgewöhnen +D = leszokik vmiről

anbieten D+A = megkínál vkit vmivel

sich (D) angewöhnen +D = rászokik vmire

mitteilen +D = közöl vkivel vmit

stehlen +D = ellop vkitől vmit

vorziehen D+A = előnyben részesít vmit vmivel szemben

abholen A von+D = elhoz vkit vhonnan

bitten A um+A = kér vkitől vmit

erkennen A an+D = felismer vkit vmiről

fragen A nach +D = kérdez vkitől vmit

Mangel haben an+D = hiány vmiben

Schuld haben an+D = hibás vmiben

halten A für+A = tart vmit vmilyennek

sich (D) Beispiel nehmen an+D = példát vesz vkiről

schreiben an+A/ +D = ír vkinek

überzeugen A von+D = meggyőz vkit vmiről

verstehen A von+D = ért vmihez

warnen A vor+D = óv vkit vmitől

zwingen A zu+D = kényszerít vkit vmire

danken D für+A = köszön vkinek vmit

gratulieren D zu+D = gratulál vkinek vmihez

helfen D bei +D = segít vkinek vmiben

raten D zu+D = tanácsol vkinek vmit

sich bedanken bei+D für+A = megköszön

sich beschweren bei+D über+A = panaszkodi

sich erkundigen bei+D nach +D = érdeklődik vkinél vmi után

übersetzen aus+D in+A = fordít vmiről vmire

denken an+A = gondol vkire

sich erinnern an+A = emlékszik vmire

sich gewöhnen an+A = hozzászokik vmihez

glauben an+A = hisz vkiben

grenzen an+A = határos vmivel

klopfen an+A = kopog vmin

sich wenden an+A = fordul vkihez

achten auf+A = ügyel vmire

bestehen auf+A = ragaszkodik vmihez

bestehen aus+D = áll vmiből

bestehen in+D = áll vmiben ( a feladata)

sich freuen auf+A = előre örül

sich freuen über+A = örül vminek

hoffen auf+A = reménykedik vmiben

sich verlassen auf+A = megbízik vkiben

verzichten auf+A = lemond vmiről

warten auf+A = várni vkire

sich entscheiden für+A = dönt vmi mellett

gelten für+A = számít vminek

halten für+A = tart vkit vmilyennek

sich interessieren für+A = érdeklődik vmi iránt

sorgen für+A = gondoskodik vmiről

verantwortlich sein für+A = felelős vmiért

werben für+A = reklámoz vmit

sich bemühen um+A = törekszik vmire

besorgt sein um+A = aggódik vkiért

sich bewerben um+A = megpályáz vmit

es geht um+A = szó van vmiről

es handelt sich um+A = szó van vmiről

sich kümmern um+A = törődik vkivel

sich sorgen um+A = aggódik vkiért

sich ärgern über +A = bosszankodik vmin

sich aufregen über+A = felizgatja magát vmin

berichten über+A = beszámo vmiről

erzählen über+A vagy von+D = mesél vmiről

sich freuen über+A = örül vminek

sich freuen auf +A = előre örül

lachen über+A = nevet vmin

nachdenken über+A = gondolkodik vmin

sprechen über+A vagy von+D = beszél vmiről

sich unterhalten über+A = beszélget vmiről

verfügen über+A = rendelkezik vmivel

sich wundern über+A = csodálkozik vmin

arbeiten an+D = dolgozik vmin

sich beteiligen an+D = részt vesz vmin

beteiligt sein an+D = részt vesz vmin

erkranken an+D = megbetegszik vmiben

leiden an+D = szenved vmiben

es liegt an+D = múlik vmin

schuld sein an+D = hibás vmiben

sterben an+D = meghal vmiben

teilnehmen an+D = részt vesz vmiben

zweifeln an+D = kételkedik vmiben

vorbeigehen an+D = elmegy vmi mellett

anfangen/beginnen mit+D = elkezd vmit

aufhören mit +D = abbahagy vmit

sich erkundigen nach+D = érdeklődik vmi után

sich sehnen nach+D = vágyakozik vmi után

abhängen von+D = függ vmitől

handeln von+D = szól vmiről

erschrecken vor+D = megijed vmitől

schützen vor+D = véd vmitől

Angst haben vor+D = fél vmitől

bereit sein zu+D = kész vmire

fähig sein zu+D = képes vmire

gehören zu+D = tartozik vhová

zählen zu+D = tartozik vhová, számít vhová